Adviezen en opleidingen

Adviezen en opleidingen onder KMO-portefeuille

Dankzij de jarenlange IT-ervaring van aariXa in zowel grote omgevingen (overheid, nutsbedrijven, multinationals) als in KMO’s (kleinschalige bedrijven, productieomgevingen, marketingteams, …) bezitten we de nodige kennis en ervaring om profesioneel en structureel analyses uit te voeren die leiden tot strategische adviezen binnen de bedrijfswerking van kleine en middelgrote ondernemingen.


Adviezen

Voordat er aan de slag gegaan wordt, bekijken we eerst of er reeds een analyse werd gedaan van de bestaande situatie, de gewenste situatie en welke de meest geschikte weg is die naar de gewenste efficiëntie leidt.

ndien deze analyse er niet is stellen wij voor dat deze eerst gemaakt wordt voordat we overgaan tot het effectief bepalen van mogelijke softwareprogramma’s. Dit betekent dat we alles in kaart brengen, eveneens bekijken waar je naar toe wil en op basis daarvan een rapport afleveren wat er allemaal dient te gebeuren. Op basis van dit rapport kan je dan bepalen wat je volgende stappen zijn. Hierin ben je vrij om voor aariXa te kiezen voor een eventueel vervolgtraject, maar dit rapport laat je ook toe een andere IT-firma te contacteren om een voorstel uit te werken.

Voor deze analyse kan je gebruik maken van KMO-portefeuille. aariXa is geregistreerd onder het registratienummer DV.A246126 voor adviezen.


Opleidingen

U kan ook beroep op ons doen voor opleidingen. Dit kan gaan over efficiënt gebruik van de Office 365 omgeving (inzetten van programma’s zoals Teams, Planner, Sharepoint,…) tot opleidingen Office zelf (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).

Ook kunnen wij, gecombineerd met adviezen, gepersonaliseerde opleidingen geven. Dit houdt in dat de opleidingen afgestemd zijn op werken met die programma’s, zoals die voor jullie organisatie ingesteld werden. Op die manier is enerzijds een herkenbare situatie waarop de opleiding gebaseerd is, anderzijds kan de opgedane kennis direct toegepast worden in de praktijk.

Voor deze opleidingen kan je gebruik maken van KMO-portefeuille. aariXa is geregistreerd onder het registratienummer DV.O246125 voor opleidingen.

Wat is de KMO-portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviezen voor bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor jouw bedrijf. De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven. Daarom maken we het eenvoudig om je aan te melden en subsidieverzoeken in te dienen.

Elke kmo krijgt subsidies om opleidingen en advies bij geregistreerde dienstverleners aan te kopen. Wil je weten wat er precies onder opleiding of advies valt? Meer informatie vind je op de website van VLAIO https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden-voor-subsidie-de-kmo-portefeuille

ONTMOET ONS >>
aariXa - Adviezen en Opleidingen