Referralpolicy

1. DOELSTELLING

De Referral Policy heeft als doel om via onze eigen medewerkers nieuwe medewerkers aan te trekken. Onze medewerkers ontvangen hiervoor een premie van 2.500 euro bruto bij een succesvolle aanwerving van hun referral.

2. VOORWAARDEN

 • Er moet een gepaste vacature voor de kandidaat zijn. Al onze openstaande vacatures vind je terug op de aariXa website.
 • De aangebrachte kandidaat moet geschikt zijn voor deze vacature, slagen in het selectieproces en aangeworven worden met een contract van onbepaalde duur en als payroll werknemer.
 • De premie geldt voor:
  • a) aariXa werknemers die vast in dienst zijn
  • b) Freelancers die een opdracht voor aariXa uitvoeren
 • Het aanbrengen van de kandidaat moet volgens onderstaande uitgeschreven procedure gebeuren.
 • De kandidaat mag niet al in het selectieproces zitten.
 • De volgende personeelsleden kunnen niet genieten van de referral premie:
  • a) HR-team.
  • b) Sales team
 • De aanbrengende medewerker moet in dienst zijn op moment van uitbetaling.
 • De referral is zes maanden geldig na de indieningsdatum. Als meerdere personen éénzelfde kandidaat aanbrengen zal de indieningsdatum bepalen wie in aanmerking komt voor de Referral premie.

3. UITBETALING REFERRAL PREMIE

De premie bedraagt 2.500 euro bruto, dat wordt uitbetaald in de loop van de derde maand na de start van de referral. Deze premie kan slechts aan één medewerker uitbetaald worden. Dit is de medewerker die vermeld wordt op het registratieformulier. Indien de referral niet opstart is er geen uitbetaling mogelijk.

4. PROCEDURE

De aanbrenger stuurt het CV naar HR en geeft duidelijk aan voor welke functie zijn/haar referral in aanmerking komt. Het Talent Advisor Team zorgt voor de verdere afhandeling van de aanvraag. Speciale gevallen die niet onder voornoemde regels zullen vallen, worden voorgelegd aan de directie, wiens beslissing bepalend en bindend is.

5. SLA

Binnen de 3 werkdagen zal de aanbrenger van de IT Talent Advisor feedback ontvangen over de status. De aanbrenger kan ook tijdens het verdere verloop van de sollicitatie steeds terecht bij de IT Talent Advisor.